VIDEO CLIP

loadding ....
Hội thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế định hướng và lộ trình áp dụng tại VN
Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Đồng Hưng
QC3
Công ty TNHH Đào tạo chuyên nghiệp TVT
Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

Liên kết website

Tích cực chuẩn bị và sẵn sàng đón làn sóng đầu tư hậu Covid-19 tại Việt Nam, trên 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát của Deloitte cho biết đã áp dụng hoặc đang chuẩn bị chuyển đổi theo chuẩn mực kế toán quốc tế (“IFRS”)
Tích cực chuẩn bị và sẵn sàng đón làn sóng đầu tư hậu Covid-19 tại Việt Nam, trên 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát của Deloitte cho biết đã áp dụng hoặc đang chuẩn bị chuyển đổi theo chuẩn mực kế toán quốc tế (“IFRS”)
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới diễn ra sâu rộng, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) sẽ giúp giải quyết bài toán hội tụ kế toán theo chuẩn mực chung, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư và góp phần nâng cao vai trò của quản trị doanh...
Khảo sát về tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại doanh nghiệp Readiness assessment on IFRS adoption
Khảo sát về tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại doanh nghiệp Readiness assessment on IFRS adoption
Kính gửi Quý Ông/Bà, Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ký Quyết định 345/QĐ-BTC phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam”, với mục tiêu gia tăng tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính và nâng cao trách nhiệm...
Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam
Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam
Hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2020 Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam.
XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch chuẩn mực KTQT sang tiếng Việt đợt 3
XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch chuẩn mực KTQT sang tiếng Việt đợt 3
Bộ Tài Chính tiếp tục cung cấp bản dịch một số chuẩn mực KTQT (IFRS) để xin ý kiến chuyên gia, người làm nghề Kế toán và bạn đọc nói chung.
Ngày 18/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 480/QĐ- TTg phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030, theo đó yêu cầu Bộ Tài chính cập nhật, ban hành bổ sung chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam theo hướng phù hợp với các chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) và nghiên cứu phương án áp dụng IFRS tại Việt Nam.
Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày cho các đơn vị được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các khóa đào tạo do TS. Mike Turner - chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuẩn mực kế toán quốc tế của ICAEW giảng dạy.
Bộ Tài Chính tiếp tục cung cấp bản dịch một số chuẩn mực KTQT (IFRS) để xin ý kiến chuyên gia, người làm nghề Kế toán và bạn đọc nói chung.