VIDEO CLIP

loadding ....
Hội thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế định hướng và lộ trình áp dụng tại VN
QC1
QC2
QC3
Công ty TNHH Đào tạo chuyên nghiệp TVT
Bộ Tài Chính vừa hoàn thiện Bản dự thảo Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài Chính quốc tế vào Việt Nam
Bộ Tài Chính vừa hoàn thiện Bản dự thảo Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài Chính quốc tế vào Việt Nam
Dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) vào Việt Nam đã được Bộ Tài chính hoàn tất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành trong thời gian tới.
Bộ Tài chính vừa chính thức Công bố Bộ thuật ngữ IFRS sau khi đã lấy ý kiến Chuyên gia
Bộ Tài chính vừa chính thức Công bố Bộ thuật ngữ IFRS sau khi đã lấy ý kiến Chuyên gia
Bộ Tài chính vừa chính thức gửi lại Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS sau khi tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và đại biểu tại Hội thảo tại Hà Nội và TP HCM vào ngày 11/6 và 19/6 vừa qua
Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam
Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam
Ngày 18/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 480/QĐ- TTg phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030, theo đó yêu cầu Bộ Tài chính cập nhật, ban hành bổ sung chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam theo hướng phù hợp với các chuẩn mực...
Đào tạo Kế toán trong thời kỳ hội nhập kinh tế Thế giới
Đào tạo Kế toán trong thời kỳ hội nhập kinh tế Thế giới
PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh,TrưởngKhoa Kinh tế & Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn ThS. Trần Thị Yến, Khoa Kinh tế & Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn
Ngày 18/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 480/QĐ- TTg phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030, theo đó yêu cầu Bộ Tài chính cập nhật, ban hành bổ sung chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam theo hướng phù hợp với các chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) và nghiên cứu phương án áp dụng IFRS tại Việt Nam.
Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày cho các đơn vị được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các khóa đào tạo do TS. Mike Turner - chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuẩn mực kế toán quốc tế của ICAEW giảng dạy.