VIDEO CLIP

loadding ....
Hội thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế định hướng và lộ trình áp dụng tại VN
Đào tạo Kế toán trong thời kỳ hội nhập kinh tế Thế giới
Đào tạo Kế toán trong thời kỳ hội nhập kinh tế Thế giới
PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh,TrưởngKhoa Kinh tế & Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn ThS. Trần Thị Yến, Khoa Kinh tế & Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn
Định hướng đào tạo Kế toán tại Việt Nam trong quá trình hội nhập chuẩn mực lập báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS)
Định hướng đào tạo Kế toán tại Việt Nam trong quá trình hội nhập chuẩn mực lập báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS)
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng, CPA Úc, Phó trưởng Khoa Kế toán trường Đại học Kinh Tế TP. HCM
Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày cho các đơn vị được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các khóa đào tạo do TS. Mike Turner - chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuẩn mực kế toán quốc tế của ICAEW giảng dạy.