VIDEO CLIP

loadding ....
Hội thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế định hướng và lộ trình áp dụng tại VN
QC1
QC2
QC3
Công ty TNHH Đào tạo chuyên nghiệp TVT

Liên kết website

Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam
Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam
Hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2020 Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam.
XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch chuẩn mực KTQT sang tiếng Việt đợt 3
XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch chuẩn mực KTQT sang tiếng Việt đợt 3
Bộ Tài Chính tiếp tục cung cấp bản dịch một số chuẩn mực KTQT (IFRS) để xin ý kiến chuyên gia, người làm nghề Kế toán và bạn đọc nói chung.
XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch CMKTQT sang tiếng Việt đợt 2
XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch CMKTQT sang tiếng Việt đợt 2
Bộ Tài Chính vừa cung cấp bản dịch một số CMKTQT (IFRS) để xin ý kiến chuyên gia, người làm nghề Kế toán và bạn đọc nói chung.
Những giải pháp Doanh nghiệp cần chuẩn bị để áp dụng IFRS
Những giải pháp Doanh nghiệp cần chuẩn bị để áp dụng IFRS
Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc với lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam
Ngày 18/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 480/QĐ- TTg phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030, theo đó yêu cầu Bộ Tài chính cập nhật, ban hành bổ sung chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam theo hướng phù hợp với các chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) và nghiên cứu phương án áp dụng IFRS tại Việt Nam.
Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày cho các đơn vị được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các khóa đào tạo do TS. Mike Turner - chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuẩn mực kế toán quốc tế của ICAEW giảng dạy.
Bộ Tài Chính tiếp tục cung cấp bản dịch một số chuẩn mực KTQT (IFRS) để xin ý kiến chuyên gia, người làm nghề Kế toán và bạn đọc nói chung.