XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch chuẩn mực KTQT sang tiếng Việt đợt 3

Ngày đăng: 25/12/2019 - Lượt xem: 9161 (lần)
Bộ Tài Chính tiếp tục cung cấp bản dịch một số chuẩn mực KTQT (IFRS) để xin ý kiến chuyên gia, người làm nghề Kế toán và bạn đọc nói chung.
Nằm trong lộ trình triển khai, áp dụng IFRS vào Việt Nam, thời gian qua Bộ Tài chính đã gấp rút tiến hành dịch toàn bộ các CMKTQT sang ngôn ngữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ trích đăng các CM đã được các chuyên gia dịch để xin ý kiến góp ý từ các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán trước khi chính thức ban hành và áp dụng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Các CM đã dịch đợt 3:

 

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 02 - Hàng tồn kho;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 16 - Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 19 - Phúc lợi của người lao động;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 20 - Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ và công bố thông tin về sự hỗ trợ của chính phủ;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 21 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 23 - Chi phí đi vay

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 26 - Kế toán báo cáo các quỹ phúc lợi hưu trí;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 37 - Dự phòng nợ phải trả, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 38 - Tài sản vô hình;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 40 - Bất động sản đầu tư;

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 41 - Nông nghiệp;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 5 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 6 - Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 14 - Các khoản hoãn lại theo luật định;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 15 - Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng;

Chuẩn mực báo cáo tài chính số 16 - Thuê tài sản.


Mọi ý kiến đóng góp của quý tổ chức, các chuyên gia, cá nhân,... xin gửi về địa chỉ sau: Cục quản lý và giám sát Kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính số 28 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

Dự thảo Bản dịch này chưa phải là bản chính thức mà chỉ để xin ý kiến, mong Quý bạn đọc nhiệt tình góp ý để việc triển khai được thuận lợi trong thời gian tới!

Tải toàn bộ 16 chuẩn mực