XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch CMKTQT sang tiếng Việt đợt 2

Ngày đăng: 23/12/2019 - Lượt xem: 7214 (lần)
Bộ Tài Chính vừa cung cấp bản dịch một số CMKTQT (IFRS) để xin ý kiến chuyên gia, người làm nghề Kế toán và bạn đọc nói chung.
Nằm trong lộ trình triển khai, áp dụng IFRS vào Việt Nam, thời gian qua Bộ Tài chính đã gấp rút tiến hành dịch toàn bộ các CMKTQT sang ngôn ngữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ trích đăng các CM đã được các chuyên gia dịch để xin ý kiến góp ý từ các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán trước khi chính thức ban hành và áp dụng trong thời gian tới!

Các CM đã dịch:

 1. Khung khái niệm cho Báo cáo tài chính;
 2. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 01 – Trình bày báo cáo tài chính;
 3. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 07 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 4. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 08 - Các chính sách kế toán, các thay đổi ước tính kế toán và các sai sót;
 5. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 10 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán;
 6. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 24 - Công bố thông tin về bên liên quan;
 7. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 27 - Báo cáo tài chính riêng;
 8. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 28 - Đầu tư vào công ty liên kết và công ty liên doanh;
 9. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 29 - Báo cáo tài chính trong điều kiện nền kinh tế siêu lạm phát;
 10. IFRS 1 Lần đầu áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế;
 11. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 3 - Hợp nhất kinh doanh;
 12. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 8 - Các bộ phận hoạt động;
 13. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 10 - Báo cáo tài chính hợp nhất;
 14. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 11 - Thoả thuận chung;
 15. Chuẩn mực báo cáo tài chính số 12 - Công bố lợi ích trong các đơn vị khác.

Mọi ý kiến đóng góp của quý tổ chức, các chuyên gia, cá nhân,... xin gửi về địa chỉ sau: Cục quản lý và giám sát Kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính số 28 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

Dự thảo Bản dịch này chưa phải là bản chính thức mà chỉ để xin ý kiến, mong Quý bạn đọc nhiệt tình góp ý để việc triển khai được thuận lợi trong thời gian tới!

 

Tải toàn bộ 15 chuẩn mực