• ICAEW đào tạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế tại Việt Nam

    ICAEW đào tạo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế tại Việt Nam

    Cập nhật ngày: 16/02/17

    Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày cho các đơn vị được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các khóa đào tạo do TS. Mike Turner - chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuẩn mực kế toán quốc tế của ICAEW giảng dạy.