CÔNG BỐ PHƯƠNG ÁN, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG IFRS VÀ VFRS

Ngày đăng: 30/10/2020 - Lượt xem: 859 (lần)
Triển khai Quyết định số 345/QĐ-BTC V/v phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ chính thức tổ chức Hội nghị Công bố phương án, lộ trình áp dụng IFRS và VFRS.

Triển khai Quyết định số 345/QĐ-BTC V/v phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ chính thức tổ chức Hội nghị Công bố phương án, lộ trình áp dụng IFRS và VFRS, với chi tiết sau:

 

- Tên hội nghị: Công bố phương án, lộ trình áp dụng IFRS và VFRS

- Ngày 11/11/2020 tại Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc Hà Nội;

- Ngày 12/11/2020 tại trụ sở HOSE số 16 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM;

- Chủ trì: Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Thành phần tham dự: Các đơn vị có lợi ích công chúng.

 

 

Ban tổ chức đính kèm theo đây tài liệu phục vụ cho Hội nghị để các đơn vị tham dự tự tải về tham khảo và sử dụng cho Hội nghị. Chúng tôi không cung cấp bản cứng tài liệu liên quan.

1. Nội dung chương trình hội thảo chi tiết (cập nhật sau);

2. IFRS và việc áp dụng IFRS tại Việt Nam;

3. Bản dịch IFRS đợt 1;

4. Bản dịch IFRS đợt 2;

5. Bản dịch IFRS đợt 3;

6. Bộ thuật ngữ IFRS.