Hội nghị hàng năm về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Amsterdam

Ngày đăng: 14/03/2017 - Lượt xem: 710 (lần)
Hội nghị IFRS hàng năm tại Châu Âu sẽ được tổ chức tại khách sạn Okura Amsterdam, Hà Lan vào Thứ Năm ngày 29 và Thứ Sáu ngày 30 Tháng 6 năm 2017.
Sự kiện này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc, độc đáo về các dự án thiết lập chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế giúp người tham dự nghe về tương lai của báo cáo tài chính quốc tế theo IFRS, trực tiếp từ những người sáng lập IFRS.
 
Người thuyết trình
 
 
Hans Hoogervorst (Chủ tịch Hội đồng chuẩn mực Kế toán Quốc tế);
 
 
Sue Lloyd (Phó Chủ tịch);
 
Thành viên hội đồng Stephen Cooper, Martin Edelmann, Françoise Flores, Chungwoo Suh, Mary Tokar; Và
 
Nhân viên kỹ thuật cao cấp IFRS Foundation và các chuyên gia IFRS khác.
 
 
Diễn giả chính là Jan Peter Balkenende, Cố vấn cao cấp của EY và Cựu Thủ tướng của Hà Lan.
 
 
Chương trình
 
Ban tổ chức sẽ tổ chức các cuộc thảo luận trước hội thảo, bao gồm:
 
Cập nhật chuẩn mực IFRS các nhà đầu tư tập trung;
 
Lấy ý kiến về IFRS 9 - Công cụ tài chính, IFRS 15 - Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng và IFRS 16 - Cho thuê;
 
'Truyền đạt thông tin tốt hơn' trong báo cáo tài chính.
 
Ngoài các cuộc hội thảo và thuyết trình trước hội nghị, hội thảo sẽ cung cấp:
 
Các phiên họp toàn thể về hoạt động bảo hiểm và thực hiện;
 
Một cuộc thảo luận về tương lai của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Và
 
Các phiên thảo luận về kỹ thuật, sẽ cung cấp các diễn đàn để thảo luận về việc thực hiện IFRS 9, IFRS 15 và IFRS 16 và xem xét chi tiết các dự án lớn khác trong kế hoạch hoạt động của Hội đồng.
 
 
 
Nguồn IFRS