Hội thảo IFRS – Định hướng và lộ trình áp dụng tại Việt Nam

Ngày đăng: 19/02/2017 - Lượt xem: 1238 (lần)
Ngày 21/12 tại Tp. Hồ Chí Minh và ngày 23/12 tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) phối hợp tổ chức hội thảo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)- Định hướng và lộ trình áp dụng tại Việt Nam. Tham dự hội thảo có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các giảng viên của các trường đại học lớn, đại diện kế toán trưởng, giám đốc tài chính của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng…

Chủ đề “Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và ứng dụng ở Việt Nam” đã và đang là một chủ đề nóng hổi trong thời gian qua. Trong khi trên thế giới đã có trên 100 nước đã và đang áp dụng một phần hoặc đầy đủ thì cho tới nay doanh nghiệp Việt Nam lập báo cáo theo các chuẩn mực Việt Nam (VAS/VFRS). VAS/VFRS đã và dang được giảng dạy trong trường đại học và áp dụng bởi hầu hết tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam trong rất nhiều năm qua.

 

Tuy nhiên, trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập khu vực, việc duy trì VAS/VFRS cho các báo cáo tài chính của doanh nghiệp được xem là một trong những rào cản để thu hút đầu tư từ nước ngoài, thu hút vốn ngoại có giá thấp trên các thị trường vốn quốc tế.

 

Hiện tại, trong số hơn 600.000 doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam thì chỉ một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công ty niêm yết hoặc công ty đại chúng quy mô lớn đã áp dụng IFRS như ngân hàng Vpbank, công ty tài chính dầu khí PVI…Phần lớn các doanh nghiệp còn lại vẫn đang áp dụng VAS/VFRS và trên thực tế các chuẩn mực này chưa cập nhật, phản ánh đúng bản chất nền kinh tế thị trường cũng như tương đồng với các chuẩn mực IFRS. Do vậy, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang bị đánh giá chưa minh bạch, không phản ánh đúng tình hình tài chính và kinh doanh của tổ chức, không thể sử dụng hiệu quả cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước và giúp cho doanh nghiệp Việt Nam bay cao và bay xa hơn trên trường quốc tế.

 

Để hỗ trợ doanh nghiệp nâng tầm cạnh tranh quốc tế cũng để Việt Nam có thể nhanh chóng hội nhập, nhu cầu phải áp dụng IAS/IFRS Việt Nam hiện đang cấp bách hơn bao giờ hết. Bộ Tài chính cũng như các cơ quan chuyên môn đã dành rất nhiều thời gian và chi phí vào nghiên cứu vấn đề này để có thể nhanh chóng đưa ra các bộ chuẩn mực báo cáo phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

 

 

Hội thảo đã được nghe đánh giá của ông Chris Fabling, chuyên gia cao cấp của World Bank trình bày báo cáo về thực trạng áp dụng IFRS trên thế giới, đánh giá sự cần thiết, khó khăn, thuận lợi để áp dụng IFRS tại Việt Nam. Đồng thời đại diện Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán cũng trình bày những cơ hội và thách thức và sự cần thiết áp dụng IFRS tại Việt Nam, theo đó các tham luận đã chỉ ra sự khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và IFRS hiện nay còn tương đối lớn, tạo ra một số rào cản và làm giảm niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa hai hệ thống là nhiều khoản mục trên Báo cáo tài chính (BCTC) cần được đánh giá lại theo giá trị hợp lý hoặc giá trị có thể thu hồi theo IFRS nhưng vẫn được ghi theo giá gốc theo VAS, điều này làm cho giá trị tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp chưa phản ánh đúng như diễn biến trên thực tế của thị trường. Theo đó làm rõ sự cần thiết việc Bộ Tài chính cập nhật và ban hành IFRS trong thời gian tới.

 

 

Hội thảo cũng được nghe ông Trịnh Đức Vinh trình bày về lộ trình áp dụng, theo đó dự kiến từ nay đến hết năm 2018, trong khi chưa áp dụng IFRS, Việt Nam phải hoàn thiện lại 26 VAS trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và cập nhật có chọn lọc những nội dung mới của IFRS, phù hợp với điều kiện nền kinh tế và trình độ quản lý của Việt Nam. Giai đoạn 2018 – 2020 sẽ lựa chọn khoảng 10-20 IFRS đơn giản phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và công bố tuân thủ, áp dụng đối với tất cả các đơn vị có lợi ích công chúng từ năm 2020. Số lượng IFRS được tuân thủ dự kiến nâng lên 30 Chuẩn mực tới năm 2023, đồng thời các đơn vị không có lợi ích công chúng nhưng có đủ điều kiện và mong muốn sẽ được khuyến khích lập và trình bày BCTC theo IFRS. Từ năm 2023 đến năm 2015 sẽ là giai đoạn tuân thủ hoàn toàn IFRS.

 

 

Tại hội thảo các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi về đối tượng bắt buộc phải thực hiện kế toán theo IFRS (ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty có lợi ích công chúng), thời điểm áp dụng (đầy đủ, một phần), và cách thức áp dụng, cơ chế cập nhật của chuẩn mực. Kết thúc hội thảo, đại diện Vụ CĐKT cũng đã ghi nhận ý kiến của các tham luận tại hội thảo, ý kiến đóng góp, phát biểu tại hội trường và sẽ sớm công bố lộ trình, cách thức áp dụng IFRS tại Việt Nam.

 

Ngọc Ánh - MOF