Hội thảo triển khai IFRS trong công tác giảng dạy tại các trường đại học

Ngày đăng: 20/02/2017 - Lượt xem: 865 (lần)
Thực hiện chiến lược Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Tài chính đã xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, trong đó bao gồm 02 nội dung chính:

 

1. Thừa nhận và áp dụng nguyên mẫu hệ thống chuẩn mực quốc tế IAS/IFRS; và

2. Sửa đổi, bổ sung hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS/VFRS).

 

Thực hiện nội dung trên, hiện nay Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện đề án và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong đó sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học và cao đẳng là một bộ phận quan trọng, được xác định là yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của đề án.

Chính vì vậy, ngay trong Quý 1/2017 này Bộ Tài chính dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới".

Hội thảo do Bộ Tài chính chủ trì dự kiến được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với thành phần tham dự chủ yếu là các giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng có đào tạo chuyên ngành kế toán - kiểm toán, các Hội nghề nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam, các Công ty kiểm toán và các doanh nghiệp,...

 

Tin triển khai IFRS