Hội thảo đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy kế toán tại Tp. HCM

Ngày đăng: 18/07/2017 - Lượt xem: 1660 (lần)
Thực hiện định hướng đổi mới phương pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, tiếp nối Hội thảo ngày 29 tháng 6 năm 2017 tại Tp. Đà Nẵng, Bộ Tài chính đã kết hợp với World Bank và trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM tổ chức Hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới cho các trường Cao đẳng, Đại học phía Nam.

Tiếp theo chuổi Hội thảo "Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới", ngày 30 tháng 6 năm 2017, Bộ Tài Chính đã kết hợp với trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM tổ chức hội thảo cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo đã đón tiếp gần 250 đại biểu đến từ Bộ Tài chính, các Bộ, Sở, Ban ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các Hội nghề nghiệp, các trường Đại học tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,  các tỉnh miền Tây, và đặc biệt là các chuyên gia tài chính kế toán và kiểm toán làm việc tại các doanh nghiệp quan tâm đến áp dụng IFRS.

Toàn cảnh Hội thảo tại Tp. HCM ngày 30/6/2017

 

Hội thảo nhằm mục đích tập hợp ý kiến về các định hướng, nhân tố và những chuẩn bị cùng với phương pháp giảng dạy IFRS trong quá trình hội nhập chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế tại  Việt Nam. Hội Chủ trì Hội thảo, TS.Vũ Đức Chính – Vụ trưởng Vụ Chế Độ Kế toán & Kiểm toán, Bộ Tài chính cho biết “Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng của Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán nhằm đảm bảo yêu cầu hội nhập và đáp ứng yêu cầu quản lý và đặc thù của nền kinh tế trong giai đoạn mới,hướng đến triển khai thành công Chiến lược kế toán, kiểm toán Việt Nam đến 2030”.

 

Ông Vũ Đức Chính cho biết: “Thách thức, khó khăn nhất trong việc áp dụng IFRS là vấn đề nguồn nhân lực. Các trường đại học, nơi cung cấp nguồn nhân lực đầu ra cho xã hội chưa đưa vào chương trình đào tạo các nội dung của IFRS dẫn đến hầu hết sinh viên khi ra trường chưa được trang bị kiến thức về IFRS. Những người làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp cũng chưa được đào tạo IFRS do thiếu các cơ sở đào tạo có đủ trình độ hiểu biết chuyên sâu về IFRS.

 

Ông Vũ Đức Chính - Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài chính phát biểu khai mạc

 

Bà Nguyễn Mai Chi, Quyền trưởng đại diện Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh quốc (ACCA) tại Việt Nam, đại diện tổ chức nghề nghiệp tài chính kế toán quốc tế chia sẻ tại hội thảo: “ACCA, một tổ chức toàn cầu của các chuyên gia tài chính kế toán chuyên nghiệp với 188.000 hội viên và 480.000 học viên ở 183 nước,  ủng hộ mạnh mẽ việc IFRS trở thành chuẩn mực kế toán toàn cầu. ACCA cũng là tổ chức nghề nghiệp quốc tế lớn đầu tiên lấy IFRS làm cơ sở cho các chứng chỉ quốc tế của mình và cũng như đã đưa chương trình đào tạo IFRS vào Việt Nam. ACCA cam kết tiếp tục đồng hành với các cơ quan có thẩm quyền, các chuyên gia kế toán, kiểm toán tài chính và các đối tác khác ở Việt Nam trong việc xây dựng lộ trình áp dụng, nâng cao hiểu biết, vượt qua các thử thách và nắm lấy cơ hội mà IFRS mang lại cho sự phát triển kinh tế, vì một Việt Nam thịnh vượng hơn và có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.”

Cũng trong buổi hội thảo, rất nhiều ý kiến trao đổi, trong đó có các nội dung như Những bất cập tồn tại trong phương pháp giảng dạy đào tạo Kế toán trong giai đoạn hiện nay cũng như đưa ra những thay đổi cần phải thực hiện như người dạy kế toán phải thay đổi cách thức giảng dạy kế toán theo phương pháp dựa trên các nguyên tắc, tăng khả năng phát xét, đánh giá nghề nghiệp. Các giảng viên tham gia đào tạo cần tập trung giảng dạy các khái niệm cơ bản thay vì các quy định cụ thể, giúp cho người học có khả năng phát hiện và tự tìm ra các giải pháp xử lý tình huống mà không phải thông qua việc học thuộc lòng các quy định và bút toán hạch toán kế toán cụ thể. Trong giai đoạn hiện tại, các trường đại học cần rà soát lại môn học để cân nhắc thay đổi các giáo trình kế toán trong đó lấy IAS/IFRS làm nền tảng, tăng cường tình huống cho sinh viên.

Ngoài ra, hiện nay các tổ chức nghề nghiệp như ACCA đã có chương trình đào tạo IFRS tại Việt Nam cần phổ biến tích cực và hỗ trợ hướng dẫn thường xuyên IAS/IFRS đồng thời phối hợp với các công ty kế toán kiểm toán quốc tế để có sự hỗ trợ đối với các trường đại học trong việc nghiên cứu về IAS/IFRS cũng như xây dựng lộ trình giảng dạy hướng về IAS/IFRS thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo cho các giảng viên các trường đại học, tổ chức các cuộc hội thảo về IAS/IFRS.