Khảo sát về tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại doanh nghiệp Readiness assessment on IFRS adoption

Ngày đăng: 03/08/2020 - Lượt xem: 658 (lần)
Kính gửi Quý Ông/Bà, Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ký Quyết định 345/QĐ-BTC phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam”, với mục tiêu gia tăng tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính và nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp trong việc công bố thông tin.

Với mong muốn tìm hiểu tổng quan về mức độ sẵn sàng cũng như thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) theo Quyết định 345/QĐ-BTC, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) với sự hỗ trợ của Deloitte Việt Nam trân trọng kính mời Ông/Bà thực hiện Khảo sát về Tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại doanh nghiệp, được thiết kế dành riêng cho Ban lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

Thông qua khảo sát, Ông/Bà sẽ xác định được liệu doanh nghiệp của Ông/Bà có thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng của Quyết định 345/QĐ-BTC. 

 

Sau khi tham gia khảo sát này, Ông/Bà sẽ nhận được: 

1)    Xác định ngay doanh nghiệp có thuộc phạm vi áp dụng IFRS của Quyết định 345/QD-BTC

2)    Bản báo cáo tổng hợp và thống kê các câu trả lời nhằm cung cấp một cách nhìn toàn diện và sâu sát hơn về tương quan của Doanh nghiệp Ông/Bà trên thị trường và so với các đối thủ cạnh tranh, trên khía cạnh mức độ sẵn sàng và khả năng áp dụng IFRS; 

 

Khảo sát này hiện đang được mở cho đến ngày 12/08/2020 và không mất quá 10 phút để hoàn thành. Tất cả các câu trả lời và thông tin cá nhân của Ông/Bà sẽ hoàn toàn được bảo mật. Ông/Bà vui lòng bấm vào đường link dưới đây để thực hiện khảo sát.

https://bit.ly/2WPZh8G

 

Trân trọng cảm ơn Ông/Bà đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện khảo sát này. Mọi câu hỏi hoặc quan tâm, vui lòng liên hệ với đội ngũ nhân viên Deloitte Việt Nam để được hỗ trợ.

 

Trân trọng,

Deloitte Việt Nam

 

Dear Sir/Madam,

 

On 16 March 2020, Minister of Finance signed Decision 345/QD-BTC approving “Scheme for application for financial reporting standards in Vietnam”, aiming to increase transparency, the effectiveness of financial information, and accountability of enterprises on the disclosures.

 

In order to have an overview of the readiness and challenges the enterprises are facing on their journey to adopt IFRS following Decision 345/QD-BTC,  

Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) with the support of Deloitte Vietnam would like to invite you to participate in our Readiness assessment on IFRS adoption survey, designed exclusively for the C-Suite level of enterprises in Vietnam to determine the applicability of Decision 345/QD-BTC to your business.

 

By participating in the survey, you will receive: 

1)    Immediate identify whether your business is within IFRS Adoption scope of Decision 345/QĐ-BTC

2)    An executive summary of the survey result to bring you more insights into your relative position against the market and competitors on the respective perspectives; 

 

This pulse survey is available from now till 12 August 2020, and should take no longer than 10 minutes to complete. All responses and personal information will be kept confidential. Please press to the below link to complete the survey.

https://bit.ly/2WPZh8G

 

Thank you for your time and participation in this survey. Please contact our Deloitte Vietnam team if you have questions or concerns.

 

Best regards,

Deloitte Vietnam